Trips
Forholdsregler for reiser under COVID-19-utbruddet
Vi anbefaler at alle reisende tar forebyggende forhåndsregler mot COVID-19 (også kjent som koronavisuet). Ta vare på egen helse og beskytt andre ved å vaske hendene jevnlig, bli hjemme hvis du føler deg dårlig, og dekke munn og nese med albuen når du hoster eller nyser.

Mine kommende reiser (0)

Ingen kommende reiser

Importer dine bestillinger ved å auto-synke med din e-post eller videresende dine kvitteringer - eller enkelt opprette en reise ved å legge til din destinasjon og datoer


Mine bestillinger