Brukervilkår

Det er kun den engelske versjonen av brukervilkårene som er juridisk bindende. Oversettelser tilbys utelukkende for brukernes beleilighet. Ved eventuelle avvik mellom en oversettelse og den engelske originalen, skal den engelske originalen ha forrang.

Ved bruk av momondos nettsted og apper gjelder nedenstående vilkår.

Les brukervilkårene nøye før du bruker momondo.

Når du bruker momondo, godtar du samtidig brukervilkårene.

Denne brukeravtalen ("avtalen") stadfester hvilke juridisk bindende vilkår som gjelder for din bruk av momondos tjenester. Når du bruker momondos tjenester, samtykker du samtidig i at bruken er regulert av denne avtalen, uansett om du er en "gjest" (noe som betyr at du bare surfer på momondos nettsted), eller et "medlem" (noe som betyr at du har registrert deg hos momondo). Begrepet "bruker" henviser til både gjester og medlemmer. Bruk av momondos tjenester (uansett om tilgang og bruk er tilsiktet eller ikke) forutsetter at du overholder all gjeldende lovgivning og denne avtalen. Hvis du ønsker å bli medlem, kommunisere med andre medlemmer og benytte deg av momondos tjenester, må du først lese gjennom denne avtalen og oppgi under registreringsprosessen at du godtar den. Innhold og informasjon på dette nettstedet og i appene (inkludert, men ikke begrenset til priser og tilgjengelighet for reisetjenester), samt programvaren og infrastrukturen som brukes til å levere dette innholdet og denne informasjonen, eies av Momondo A/S ("momondo") eller momondos filialer eller leverandører.

momondo kan fra tid til annen endre denne avtalen, og eventuelle endringer skal tre i kraft idet de offentliggjøres på momondos nettsted. Bruker du momondos nettsted etter at slike endringer i avtalen er offentliggjort, er du samtidig bundet av disse endringene. Derfor er det viktig at du regelmessig leser gjennom avtalen for å sikre deg at du er klar over eventuelle endringer.

Personvernregler

Din bruk av dette nettstedet og momondos apper reguleres av momondos personvernregler, som du kan lese her: personvernregler, og som det også vil bli referert til i disse vilkårene.

Beskrivelse av tjenesten:

momondo tilbyr verktøy og ressurser som lar brukerne søke etter, planlegge og dele reisetjenester, inkludert nettbaserte samarbeidsverktøy og søketjenester, slik de er kjent nå eller utvikler seg i fremtiden, inkludert, men ikke begrenset til programvare som er integrert i verktøyene og ressursene ("tjenesten").

momondo er ikke et reisebyrå, og selger ikke billetter. Etter å ha gjort et søk på momondo, kan du velge å bli sendt videre til nettstedet eller mobilsiden til valgt tredjepartsleverandør, der du kan gjøre en bestilling. Vi er ikke ansvarlige for gjeldende brukervilkår eller personvernregler for tredjeparters nettsteder eller mobilsider. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser gjennom brukervilkårene og personvernreglene som gjelder for leverandørens nettsted eller mobilsider. momondo er ikke ansvarlig for å kreve inne eller godskrive avgifter i forbindelse med dine kjøp av produkter og tjenester fra disse tredjepartsleverandørene.

Du forstår og samtykker i at tjenesten leveres "som den er" og at momondo ikke er ansvarlig for forsinkelser i, bortfall av eller problemer med levering av tjenester, for mislykkede søk eller for at brukerinformasjon, brukerkommunikasjon eller personlige innstillinger ikke blir lagret.

momondo er en kostnadsfri tjeneste til privat, ikke-kommersiell bruk.

Du tillates ikke å bruke momondo via automatiserte prosesser, selv om dette bare er for privat bruk.

Bruk av opphavsbeskyttet materiale/varemerker

Alt materiale på dette nettstedet eller denne appen, inkludert, men ikke begrenset til dokumentasjon, innhold, tekst, data, grafikk, bilder, grensesnitt eller annet materiale eller forfattede verker ("materialet"), er opphavsbeskyttet og eid eller leid av momondo. Ettertrykk forbudt. Materialet inneholder varemerker, servicemerker og varenavn som eies av momondo og momondos filialer, og kan også inneholde merke- og produktnavn som er varemerker, servicemerker eller varenavn som eies av tredjeparter. Unntatt der annet er oppgitt på nettstedet eller i appene, tillates du å vise, laste ned, mellomlagre, kopiere og skrive ut materiale under følgende vilkår: (1) Enhver kopi av materialet eller deler av dette må omfatte momondos melding om opphavsrett. (2) momondo forbeholder seg retten til når som helst å trekke denne tillatelsen tilbake, og du plikter å avslutte bruken av materialet umiddelbart å ha mottatt pålegg om dette fra momondo.

Hyperlenker til dette nettstedet

Du gis begrenset, ikke-eksklusiv tillatelse til å opprette en "hypertext"-lenke til dette nettstedet eller denne appen, forutsatt at lenken ikke fremstiller momondo eller momondos produkter eller tjenester på uriktig, villedende, nedsettende eller andre måter som skader momondos renommé. Denne begrensede tillatelsen kan tilbakekalles når som helst og av en hvilken som helst årsak. Du kan ikke bruke, eller benytte teknikker for å lage hentepekere til, varemerker, logoer, varenavn eller annen opphavsrettsbeskyttet informasjon som eies av momondo, inkludert bilder, tekst eller layout på noen sider eller deler av sider på nettstedet uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra momondo.

Brukerkontoer, passord og sikkerhet

Noen deler av nettstedet eller appen er passordbeskyttet, slik at du må registrere deg eller logge inn for å få tilgang til dem. Når du har registrert deg, vil du få en egen profil, og må velge et eget passord som du kan bruke til å få tilgang til alle reisetjenester. Du plikter å holde passordet hemmelig, og påtar deg fullt ansvar for eventuelle skader og følgeskader forårsaket av manglende hemmelighold eller av aktiviteter forbundet med bruk av passordet ditt. Du plikter å varsle oss umiddelbart om eventuell uautorisert bruk av passordet ditt eller andre sikkerhetsbrudd. Du samtykker i at momondo ikke er ansvarlig for eventuelle skader eller følgeskader som er forårsaket av din manglende overholdelse av disse vilkårene.

Når du har logget deg inn på profilen din, vil du forbli pålogget helt til du logger ut, selv om du lukker gjeldende nettleservindu.

Innhold som overlates til momondo for bruk av eller distribusjon gjennom momondo

Du samtykker i at du er ansvarlig for informasjon, fotografier, grafikk, meldinger, innhold og annet materiale som du laster opp, publiserer, sender med e-post eller på annen måte formidler til nettstedet eller appen, eller tilgjengeliggjør via tjenesten, og at du har det fulle og hele ansvar for at alt du formidler, er lovlig, pålitelig, passende og ikke opphavsbeskyttet. momondo krever ikke eierskap til innhold (inkludert fotografier og grafikk) som du formidler eller tilgjengeliggjør som del av vårt reiseinnhold. Når det gjelder reiseinnhold du formidler eller tilgjengeliggjør som del av momondos reiseinnhold, gir du imidlertid momondo global, vederlagsfri og ikke-eksklusiv rett til å bruke, distribuere, gjenskape, endre, tilpasse og offentliggjøre innholdet med formål å tilordne og fremheve reisemålet dette innholdet ble formidlet i forbindelse med.

Denne retten er kun gyldig så lenge du velger å la dette innholdet være inkludert i tjenesten, og vil være ugyldig så snart du eller momondo fjerner dette innholdet fra tjenesten. Du gir momondo global, vederlagsfri, ikke-eksklusiv og ugjenkallelig rett til å bruke, distribuere, gjenskape, endre, tilpasse, offentliggjøre og videreformidle innhold (inkludert fotografier og grafikk) som du formidler eller tilgjengeliggjør for inkludering i "offentlig tilgjengelige" deler av tjenesten. "Offentlig tilgjengelige" deler av tjenesten er deler som momondo har til hensikt å tilgjengeliggjøre for allmennheten, inkludert reiseinnhold som du har valgt å offentliggjøre. Offentlig tilgjengelige deler omfatter ikke reiseinnhold som du har valgt å beholde som ditt favoritt-reiseinnhold.

momondo kontrollerer ikke innhold publisert via tjenesten av tredjeparter, og kan derfor ikke garantere slikt innholds nøyaktighet, pålitelighet eller kvalitet. Du er innforstått med at du ved å bruke tjenesten kan eksponeres for innhold som er støtende, uanstendig eller ubehagelig. momondo er under ingen omstendigheter ansvarlig for noe innhold, inkludert, men ikke begrenset til ukorrekt eller ufullstendig innhold, eller eventuelle tap eller skader forårsaket av bruk av innhold som er publisert, sendt med e-post, overført eller på annen måte tilgjengeliggjort via tjenesten.

Generell praksis for bruk av momondo

Du godtar at momondo kan stadfeste allmenn praksis og begrensninger for bruken av tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til maksimalt antall reiseplaner som kan lagres i profilen din, maksimalt antall medlemmer som kan jobbe på en bestemt reiseplan og maksimal bruk av diskplass reservert for deg på momondos servere. Du samtykker også i ikke å foreta deg noe som etter momondos skjønn gir unødig stor belastning på momondos servere eller infrastruktur.

Endring av tjenesten

momondo forbeholder seg retten til når som helst og fra tid til annen å endre eller permanent eller midlertidig å avvikle tjenesten (eller deler av denne), med eller uten varsel. Du samtykker i at momondo ikke er ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for eventuelle følger av vår endring eller avvikling av tjenesten.

Avslutning

Du samtykker i at momondo etter eget forgodtbefinnende, uten varsel og med umiddelbar virkning kan avslutte profilen din og din tilgang til tjenesten. Foranledninger for slik avslutning inkluderer, men er ikke begrenset til (a) brudd på eller overtredelser av disse brukervilkårene eller andre avtaler eller retningslinjer fra momondo, (b) begjæringer fra påtalemyndigheter eller andre myndighetsorganer, (c) forespørsler fra deg (sletting av konto på eget initiativ), (d) avvikling eller endring av tjenesten (eller deler av den), (e) uventede tekniske eller sikkerhetsmessige problemer, (f) lengre perioder uten aktivitet, (g) at du er involvert i svindel eller andre illegale aktiviteter, og/eller (h) mislighold av eventuelle skyldige avgifter i forbindelse med tjenesten. Avslutning av profilen din inkluderer (a) avslutning av tilgang til alt av tilbud som omfattes av tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til reiseplanene dine, (b) sletting av passordet ditt og all tilknyttet informasjon, filer og innhold som er tilknyttet eller omfattet av kontoen din (eller deler av dette) samt (c) sperring mot videre bruk av tjenesten. Videre samtykker du i at alle avgjørelser om avslutning tas etter momondos skjønn og at momondo ikke er ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for en eventuell avslutning av profilen din eller din manglende tilgang til reiseplaner som er opprettet ved bruk av tjenesten.

Ansvarsfraskrivelse

All din bruk av tjenesten skjer på eget ansvar. Tjenesten tilbys "som den er" og "som den er tilgjengelig". momondo tilbyr ingen garantier av noe slag. momondo garanterer ikke at (i) tjenesten vil dekke dine behov, (ii) tjenesten ikke vil kunne bli avbrutt, forsinket eller til enhver tid er sikker eller feilfri, (iii) at resultatene av bruken av tjenesten vil være nøyaktige eller pålitelige, (iv) at kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale som kjøpes eller skaffes til veie gjennom tjenesten, vil svare til forventningene dine eller (v) at feil på tjenesten vil bli rettet. Informasjon, programvare og tjenester på nettstedet eller i appen kan inneholde unøyaktigheter eller skrivefeil. I særdeleshet kan ikke momondo eller momondos filialer garantere at informasjon om og beskrivelser av hoteller, flyselskaper og andre reiseprodukter som vises på dette nettstedet eller i appen (inkludert, men ikke begrenset til fotografier, lister over hotellfasiliteter, allmenne produktbeskrivelser osv.), ikke inneholder unøyaktigheter, og tar således intet ansvar for eventuelle følger av slike unøyaktigheter, da mye av slik informasjon kommer fra de respektive leverandørene. Hotellvurderinger som vises på dette nettstedet eller i appen, er kun ment som generelle retningslinjer, og momondo og momondos filialer garanterer ikke at de er korrekte. momondo og/eller momondos leverandører kan når som helst utbedre og/eller endre på nettstedet eller appen.

momondo uttaler seg ikke om egnetheten til informasjon, produkter eller tjenester på nettstedet eller i appen for noe formål, og det at et tilbud, produkt eller en tjeneste fremmes på nettstedet eller i appen, innebærer ikke at momondo bifaller eller anbefaler tilbudet, produktet eller tjenesten. Alle slike produkter eller tjenester fremsettes uten garantier av noe slag. momondo og momondos filialer og/eller deres respektive leverandører sier seg løs fra alle garantier eller forutsetninger når det gjelder slik informasjon og slike produkter og tjenester, inkludert alle underforståtte garantier og forutsetninger for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, krav, samt garantier mot brudd på opphavsrett.

momondos leverandører, inkludert, men ikke begrenset til flyselskaper, hoteller, reisebyråer og turoperatører som tilbyr reise- eller andre tjenester til eller gjennom momondo, er ikke representanter for eller ansatte i momondo. momondo gir ingen garantier når det gjelder tjenester levert av tredjepartsleverandører. momondo er ikke ansvarlig for handlinger, feil, utelatelser, fremstillinger, garantier, brudd eller mislighold fra leverandørenes side, eller for eventuelle personskader, dødsfall, skade på eiendom eller andre skader eller tap/utgifter forårsaket av disse. momondo er ikke ansvarlig for og vil ikke gi erstatning for eventuelle forsinkelser, avbestillinger, overbookinger, streiker, force majeure eller andre forhold som ligger utenfor momondos kontroll, og er ikke ansvarlig for eventuelle tilleggsutgifter, utelatelser, forsinkelser, ruteendringer eller forordninger fra myndigheter. momondo og momondos leverandører er under ingen omstendigheter ansvarlige for direkte skader, indirekte skader, straffeerstatningskrav, tilleggs- eller følgeskader forårsaket av eller forbundet med bruken av dette nettstedet eller denne appen eller med forsinkelser eller avbrudd i bruken av disse, eller for informasjon, programvare, produkter eller tjenester fremskaffet gjennom nettstedet eller appen eller på annen måte forbundet med nettstedet eller appen. Uaktet det foregående skal et eventuelt samlet erstatningsansvar for momondo (eller momondos representanter eller leverandører) for skader som omfattes av denne avtalen ikke under noen omstendigheter overgå det beløpet som momondo har tjent på produktet eller tjenesten som forårsaket skadene.

Skadeløsholdelse

Du plikter å holde momondo skadesløs fra og mot alle reklamasjoner, påtaler, krav, erstatningskrav, tap, skader, bøter, straffereaksjoner eller andre kostnader eller utgifter av alle slag, inkludert, men ikke begrenset til saksomkostninger og revisjonsomkostninger, påført (i) av deg eller på dine vegne, utover ansvaret som er beskrevet i det foregående; eller (ii) av tredjeparter grunnet innhold du formidler, offentliggjør, overfører eller på annet vis tilgjengeliggjør via momondos nettsted eller app, eller din bruk av tjenesten, (iii) en tredjepart grunnet din bruk av tjenesten eller bruk av tjenesten av en annen person som benytter din profil og/eller ditt passord, eller (iv) av tredjeparter grunnet ditt brudd på disse vilkårene, eller din overtredelse av gjeldende lovgivning eller krenkelse av en tredjeparts rettigheter.

Urettmessig eller ulovlig bruk

En forutsetning for å bruke denne tjenesten, er at du garanterer at du ikke vil bruke tjenesten til formål som er urettmessige eller ulovlige i henhold til disse vilkårene med tilhørende varsler. Du er velkommen til å bruke momondos reisedelings- og reiseplanleggingsverktøy så lenge dette skjer i henhold til momondos brukervilkår og momondos forbud mot spamming og upassende innhold.

Det er strengt forbudt å bruke momondos datasystemer til uoppfordret å overføre materiale, unntatt når formålet er å dele reiseoversikter. Overtredelser av våre brukervilkår eller regler for spamming kan medføre rettslige skritt mot deg, samt avslutning uten varsel av din momondo-profil og all informasjon og alle reiseplaner som er tilknyttet denne. momondos manglende håndheving av disse vilkårene innebærer ikke at momondo frasier seg noen rettigheter tilknyttet disse.

Du forplikter deg til ikke å bruke momondos nettsted eller app til å:

  • laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte tilgjengeliggjøre innhold som er ulovlig, skadelig, truende, støtende, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, injurierende, hatefullt, rasistisk, diskriminerende eller som krenker andres privatliv eller er upassende på andre måter;
  • utgi deg for å være en annen fysisk eller juridisk person, inkludert, men ikke begrenset til momondo-representanter eller reiseleverandører, eller gi et uriktig bilde av din tilknytning til en fysisk eller juridisk person;
  • laste opp, publisere eller på annen måte tilgjengeliggjøre innhold som du ikke har rett til å tilgjengeliggjøre;
  • laste opp, publisere eller på annen måte tilgjengeliggjøre uønsket eller ikke-godkjent reklame, markedsføringsmateriell, "søppelpost", "spam" eller andre uoppfordrede henstillinger;
  • laste opp, publisere eller på annen måte tilgjengeliggjøre materiale som inneholder datavirus eller annen kode, filer eller programmer som er lagd for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller telekommunikasjonsutstyr;
  • hindre eller forstyrre tjenesten, eller servere eller nettverk knyttet til tjenesten.

Du samtykker i at momondo kan forhåndskontrollere innhold, og at momondo har rett til (men ikke er pliktig til) etter eget forgodtbefinnende å kontrollere, avvise eller fjerne innhold som er tilgjengelig via tjenesten. Uaktet det foregående har momondo og momondos representanter rett til å fjerne innhold som strider mot disse brukervilkårene eller er uønsket på annet vis. Du samtykker i å vurdere nøye og påta deg all risiko knyttet til bruken av innhold, herunder hvorvidt innholdet er korrekt, fullstendig eller brukbart. I den sammenhengen samtykker du også i at innhold opprettet av eller formidlet til momondo ikke nødvendigvis er pålitelig eller korrekt.

Annonsering og lenker til tredjeparters nettsteder

Dette nettstedet inneholder hyperlenker til nettsteder eller mobilsider driftet av andre aktører enn momondo. Slike hyperlenker er der kun for din informasjon og referanse. momondo har ingen kontroll over slik nettsteder og mobilsider, og er ikke ansvarlig for innholdet på eller din bruk av dem. Det at momondo publiserer hyperlenker til slike nettsteder eller mobilsider innebærer ikke at momondo bifaller eller går god for materialet på slike nettsteder eller mobilsider eller er tilknyttet drifterne av dem. Videre godtar du og samtykker i at momondo ikke er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap forårsaket eller påstått forårsaket av eller knyttet til bruk av eller tillit til innhold, varer eller tjenester som tilgjengeliggjøres gjennom tredjeparters nettsteder eller mobilsider.

Immaterielle rettigheter

Du samtykker i ikke å kopiere, rekonstruere eller forsøke å avdekke eventuell kildekode, eller distribuere eller fremstille avledede produkter basert på tjenesten eller deler av tjenesten. Du samtykker i ikke å skaffe deg tilgang til tjenesten på annen måte enn via grensesnittet som er levert av momondo med det formål å få tilgang til tjenesten. Videre er all programvare som er tilgjengeliggjort gjennom dette nettstedet eller denne appen, inkludert, men ikke begrenset til all HTML-kode og webkontroller, eid av eller leid ut til momondo. All reproduksjon eller redistribusjon av denne programvaren er strengt forbudt.

momondos reisesøk og planleggings- og kjøpeverktøy er ment å skulle hjelpe brukerne med å avdekke tilgjengeligheten for reiserelaterte varer og tjenester. Du garanterer at du er over 18 år og at du har lovfestet rett til å inngå denne avtalen og bruke dette nettstedet eller denne appen i henhold til alle gjeldende vilkår. Du samtykker i at du er økonomisk ansvarlig for all din bruk av dette nettstedet eller denne appen (samt bruk av profilen din av andre, inkludert, men ikke begrenset til mindreårige i husstanden din). Du garanterer også at all informasjon som formidles av deg eller andre i husstanden din under bruk av dette nettstedet eller denne appen, er korrekt og pålitelig.

Du forstår at alle kjøp på tredjeparters nettsteder eller mobilsider foretas i henhold til vilkårene som er angitt på de aktuelle leverandørenes nettsteder eller mobilsider, og at overtredelse av leverandørens kjøpevilkår kan medføre kansellering av dine reservasjoner eller kjøp, at du nektes adgang til flyvninger, hoteller, leiebiler eller ferieleiligheter, eller at du taper innbetalte pengebeløp for slike reservasjoner eller kjøp. Du er ansvarlig for alle omkostninger, avgifter, gebyrer og skatter i forbindelse med bruken av dette nettstedet eller denne mobilsiden.

Reisemål

Selv om de fleste reiser gjennomføres uten uønskede hendelser, kan reiser til enkelte reisemål være forbundet med en noe høyere risiko. Selv om vi gjør reiser tilgjengelige til bestemte reisemål, innebærer ikke dette noen garanti for at reiser til slike reisemål er tilrådelige eller uten risiko, eller for at skader eller tap ikke vil kunne påløpe som et resultat av reiser til slike reisemål.

Gjeldende lovgivning

Denne avtalen reguleres av dansk lov, og det samme gjelder eventuelle tvister som måtte oppstå med utgangspunkt i avtalen eller bruken av momondos nettsted eller app.

Eventuelle rettslige tvister skal behandles i København, Danmark, og partene samtykker herved i dette og i at en rettskraftig avgjørelse fra gjeldende domsmakt her skal gjelde over alle søksmål, rettslige kjennelser eller prosedyrer som angår disse vilkårene.


Husk

Vi er ikke et reisebyrå, og vi selger ikke billetter. Hvis du har spørsmål om en bestilling, må du kontakte reisebyrået eller flyselskapet.

Feedback